Забравена парола?

Кампания на Каузи.Бг

 

 

Как помагам само с регистрация?

 

Фирми и физически лица “Покрепители” проявиха желание да дарят по 1лв за всеки регистриран на платформата човек. Даряват сумата на платформата Каузи Бг, след което ние я разпределяме на 100% измежду активните в дадения момент каузи и докуменитраме и публикуваме на страницата на www.kauzi.bg

 

Как се разпределят дарените от подкрепителите средства?

 

Много мислихме по този въпрос - как да бъдат разпределени средствата от Подкрепителите между каузите. Предвид факта, че по-голяма част от регистрациите ще идват от последователите на по-популярните каузи, както и от даренията, решихме следното:

 

20% от средствата ще се разпределят по равно между наличните към дадения момент каузи.

 

80% от средствата ще се разпределят между каузите според това каква подкрепа получават от Благодетелите - хората, които са се абонирали да покрепят ежемесечно каузите с малки суми.

 

Как се случва това?

 

Ако на платформата има две каузи - А и Б

А получава 75% от всички средства, дарени от Благодетелите

Б получава 25% от същите

 

Ако на платформата се регистрират 1000 души, подкрепителите ще дарят 1000 лв за всчиките 1000 регистрации.

 

От тези 1000 лв

20% са 200 лв

80% са 800 лв

 

Първите 200 лв ще се разпределят поравно между двете каузи:

А получава 100 лв

Б получава 100 лв

 

Вторите 800 лв ще се разпределят по следния начин:

А получава 75% от 800 лв, което е равно на 600 лв

Б получава 25% от 800 лв, което е равно на 200 лв

 

В крайна сметка, благодарение на първите регистрирани 1000 души,

Кауза А получава 100 + 600 лв = 700 лв

Кауза В получава 100 + 200 лв = 300 лв

 

Това е методът, на който сме се спрели на този етап. Ако практиката показва, че има по-добри начини - ще променим методика и ще я променим отново, докато намерим най-адекватния начин.

 

Отново напомням - това важи единствено и само от фирмите и лицата Подкрепители, които даряват по 1лв на всички каузи на платформата на Каузи Бг. При Благодетелите, които се абонират да подкрепят дадена или повече каузи - 100% от сумата, която са избрали да дарят отива за съответната кауза.

 

 

 

Сумите за брой регистрирани ще бъдат разпределяни между Каузите , които са били активни на платформата в момента, в който въпросния брой е бил постигнат, както следва:

За регистрираните от 0 до 8000 - след края на месец 1 от създаването (т.е. в началото на 12.2021)

8001 до 12000 - след края на месец 2 (т.е. в началото на 01.2022)

12001 - 16000 - след края на месец 3 (т.е. началото на 02.2022)

16001 - 20000 (т.е. началото на 03.2022)

И така нататък... 

Ако междувременно се включат още Подкрепители - изплащането на сумите на брой регистрации на платформата Каузи.Бг към каузите ще се случва още по-бързо.

 

 

 

 

Каузи Бг не удържа НИКАКВА комисиона и 100% от средствата достигат до каузите!